Ako založiť s.r.o. – jednoducho, rýchlo a pohodlne

Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí medzi najobľúbenejšie formy podnikania na Slovensku. Založiť si s.r.o. je však pomerne rozsiahla a komplikovaná záležitosť.

Keďže je každá firma iná a má svoje špecifiká, je potrebný individuálny prístup, no kroky a požiadavky pre založenie sú pre všetkých rovnaké.

S.r.o. môže založiť najmenej jeden a najviac 50 zakladateľov. Zakladateľom môže byť fyzická aleboprávnická osoba ako už iná s.r.o. alebo a.s. Základné imanie spoločnosti alebo spoločníkov s.r.o. je spolu minimálne 5000€. Potrebujete mať určeného správcu vkladu, ktorý je zvyčajne spoločník a výška vkladu každého spoločníka je minimálne 750€ .

ČO VŠETKO JE POTREBNÉ VYBAVIŤ?

Ako prvý krok pri založení s.r.o. je výber obchodného mena, sídla firmy, predmetu podnikaniaa vypracovanie zakladateľských dokumentov. Pri výbere obchodného mena je dôležité, aby spoločnosť s rovnakým menom už v obchodnom registri zapísaná nebola. Môžete si to overiť TU.

Taktiež potrebujete mať sídlo vašej spoločnosti, teda nehnuteľnosť, kde budete svoju podnikateľskú činnosť vykonávať. Pre účely zápisu nie je potrebné, aby ste mali k nehnuteľnosti vlastnícke právo či nájomný vzťah. Postačí ak máte súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ktorým vyjadrí, že súhlasí aby bola nehnuteľnosť zapísaná v obchodného registri ako sídlo spoločnosti. Môžete využiť aj možnosť virtuálneho sídla.

Ako predmety podnikania, si zvolíte hlavné činnosti, ktorým sa bude vaša firma venovať. Tie sa deliana voľné živnosti, viazané a remeselné živnosti.

VYPRACOVANIE ZAKLADATEĽSKÝCH DOKUMENTOV

Tieto dokumenty musia obsahovať všetky ustanovené záležitosti. V závislosti od počtu zakladateľov sa s.r.o. zakladá buď zakladateľskou listinou a to v prípade jedného zakladateľa alebo spoločenskou zmluvou ak sú aspoň dvaja. Pred spísaním zakladateľských dokumentov, je dôležité určiť konateľov spoločnosti, ktorí budú štatutárnymi orgánmi spoločnosti.

Vypracovanie zakladateľských zmlúv býva prácne a zdĺhavé, preto to radšej zverte profesionálom. Neodporúča sa sledovať internetové vzory, pretože tie bývajú často nepresné alebo nezodpovedajú aktuálnej legislatíve.

ako založiť firmu

ZÍSKANIE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA

Ďalší krok je získanie živnostenského oprávnenia na predmety podnikania spoločnosti. Pri klasickom papierovom ohlásení živnosti sú poplatky vo výške 5€ za každú voľnú živnosť a 15€ za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Pri elektronickom ohlásení sú voľné poplatky zrušené a pri remeselných a viazaných živnostiach sa znižujú na polovicu.

VYŽIADANIE SÚHLASU SPRÁVCU DANE

Zakladatelia s.r.o. nesmú mať daňové nedoplatky. Súhlasom správcu dane pre účel zápisu do obchodného registra sa preukazuje neexistencia daňových nedoplatkov.

ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Po vybavení živnostenského oprávnenia a súhlasu správcu dane, máte všetky dokumenty potrebné na zápis spoločnosti do obchodného registra. K zápisu je potrebné vyplniť návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra. Návrh sa podáva na okresnom súde a v prípade elektronického podania, je súdny poplatok vo výške 150eur. Je však potrebné mať zaručený elektronický podpis a všetky potrebné prílohy. V klasickej papierovej forme je nutné zaplatiť kolky v hodnote 300 eur.

REGISTRÁCIA NA DAŇOVOM ÚRADE

Zapísanú spoločnosť je potrebné do 30 dní zaregistrovať na daňovom úrade. Úrad má 30 dní na to, aby spoločnosti bezplatne vydal osvedčenie o registrácií a pridelil daňové identifikačné číslo (DIČ).

Od 1.7.2017 je štátom povinné zriadenie a používanie e-schránky. Od aktivácie e-schránky budú súdy posielať písomnosti pre právnickú osobu výlučne tam.

Aké úrady je potrebné navštíviť a ako dlho to trvá?

Ak pôjde všetko podľa plánov, tak je potrebné navštíviť živnostenský úrad, katastrálny úrad, notára alebo matriku, obchodný register a okresný úrad.

Odhadovaný čas založenia s. r. o. je 2-4 týždne, samozrejme v závislosti, či zakladáte firmu sami, čo môže trvať dlhšie, alebo si ju necháte založiť špecializovanou firmou.

VÝHODY S.R.O. OPROTI ŽIVNOSTI

Najväčšou výhodou s.r.o. je ručenie len do výšky základného imania. S obmedzeným ručením spoločníkov, je v prípade neúspechu z podnikania minimalizácia rizík. Pri živnosti ručí živnostník celým svojim majetkom.

Právnická osoba je dôveryhodnejším biznis partnerom, pôsobí profesionálnejšie a skúsenejšie.

Optimalizácia daňového zaťaženia a dokážete lepšie pracovať so svojimi peniazmi. Z odvodov máte možnosť získať viac výhod ako živnostník.

Povinné podvojné účtovníctvo, ktoré je síce komplikovanejšie, no má väčšiu variabilitu a možnosti ovplyvňovať výsledné hospodárstvo spoločnosti.

Keď chcete živnosť zrušiť, musíte ju vymazať z obchodného registra no, s.r.o. môžete predať.

KOĽKO STOJÍ ZALOŽENIE S.R.O.

Nechať si založiť s.r.o. vás vyjde lacnejšie, ako keby ste si to robili sami a to hlavne z dôvodu nutného poplatku vo forme kolkov v hodnote 331,50€, ak nedisponujete elektronickým podpisom. Vybavovať si však vlastný zaručený elektronický podpis len kvôli vlastnoručnému založeniu firmy a použiť ho len raz, sa cenovo a časovo neoplatí. Ďalšie poplatky sú poplatky za overenie podpisov u notára, ktorým sa taktiež dá predísť elektronickou formou.

NECHAŤ SI ZALOŽIŤ FIRMU U PROFESIONÁLOV JE VÝHODNEJŠIE AKO ZAKLADANIE NA VLASTNÚ PÄSŤ

Náklady pri založení firmy na vlastnú päsť sa minimálne vyrovnajú, vo väčšine prípadov však prevyšujú sumu, ktorú by ste zaplatili pri založení vašej firmy na zákazku.

ContentPress ako firma, ktorá sa zaoberá aj zakladaním nových s.r.o., má k dispozícii zaručený elektronický podpis, vďaka ktorému vám ušetríme polovicu z bežných poplatkov, prípadne plnú sumu. Ušetríme vám aj poplatky za overenie podpisov u notára, keďže sa posielajú elektronicky.

Postaráme sa o celý proces zakladania spoločnosti za vás a ušetríme vám nie len peniaze, ale aj čas. Zakladáme si na rýchlom jednaní, dôslednosti a riešení na mieru. Pred založením spoločnosti s ručením obmedzeným dbáme na kvalitné poradenstvo. V rámci poradenstva a konzultácie sa zameriavame na správny výber obchodného mena, či predmetov podnikania.

Ak ste z okolia Michaloviec, Humenného, Sobraniec, Trebišova, Sečoviec atď., tak nás môžete navštíviť na adrese Okružná 92A, Michalovce.

Ak z okolia nie ste, tak to vôbec nevadí, pretože spoločnosť s ručením obmedzením dokážeme zabezpečiť aj online. Taktiež ponúkame expresné a pohodlné založenie živnosti! Stačí nás kontaktovať.

Komentáre

Autor:
Lukáš Mikulaško
O mne:
Online podnikateľ, bloger a marketér. Autor knihy "Značka si ty!"
Viac článkov od Lukáš Mikulaško