Vizitky – od ich vzniku až po súčasnosť

Vizitky sú jedným z najefektívnejších marketingových nástrojov, ktoré sa dnes používajú. Sú uložené na nástenkách, v peňaženkách, zásuvkách, sme s nimi v kontakte denno-denne, ale len málo ľudí vie, ako vlastne súčasná vizitka vznikla. Vizitky majú fascinujúcu históriu, keďže sa do súčasného známeho formátu vyvinuli z niekoľkých predchodcov. Traja hlavný predchodcovia vizitiek, ktorý zmenili náš moderný systém predstavovania sa boli: doručiteľské kartičky, návštevné a obchodné karty. Tieto karty boli prvé formy reklamy, ako aj symboly osobného a obchodného statusu. Aj dnes sú…