Vizitky – od ich vzniku až po súčasnosť

Vizitky sú jedným z najefektívnejších marketingových nástrojov, ktoré sa dnes používajú. Sú uložené na nástenkách, v peňaženkách, zásuvkách, sme s nimi v kontakte denno-denne, ale len málo ľudí vie, ako vlastne súčasná vizitka vznikla.

Vizitky majú fascinujúcu históriu, keďže sa do súčasného známeho formátu vyvinuli z niekoľkých predchodcov.

Traja hlavný predchodcovia vizitiek, ktorý zmenili náš moderný systém predstavovania sa boli: doručiteľské kartičky, návštevné a obchodné karty. Tieto karty boli prvé formy reklamy, ako aj symboly osobného a obchodného statusu. Aj dnes sú vizitky jedným z najefektívnejších prostriedkov reklamy, zoznamovania sa a komunikácie.

DORUČITEĽSKÉ KARTY FUNGOVALI AKO PRÁVNE DOKUMENTY

Prvýkrát sa objavili v Anglicku a Francúzsku koncom 16. Storočia. Často sa vyrábali z hracích kariet a boli spísané a podpísané samotnými pánmi. Karty na doručenie boli v skutočnosti právne dokumenty, používané na oznamovanie záväzkov, ako napríklad doručovanie dlhu, zmenky alebo na iné zámery.

historické vizitky

 

NÁVŠTEVNÉ KARTY AKO NÁLEŽITÁ SPOLOČENSKÁ ETIKETA

Pred telefónmi a internetom boli osobné návštevy hlavnými prostriedkami spoločenskej interakcie. Čína a Francúzsko sa rovnako označujú za prvých, čo začali používať ako pozvánku alebo oznámenie o návšteve práve návštevné karty.

Začali ich používať hlavne aristokrati a členovia kráľovských rodín. Fungovalo to tak, že služobníctvo doručilo kartu služobníkom hostiteľov a ohlásili príchod svojich zamestnávateľov. Základným princípom bolo, aby niekto nenavštívil hostiteľa bez ohlásenia alebo pozvania, preto sa najprv odoslala karta s oznámením príchodu.

Vo Francúzsku, počas vlády Ľudovíta XIV, sa dávanie kariet ako prostriedok predstavenia stal moderným trendom, ako aj zdvorilým spôsobom, ako požiadať o stretnutie.

Etiketa diktovala, aby páry dávali svoje vlastné návštevné karty za oboch, aj keď sa jeden z nich nezúčastní.

Zloženie takýchto kariet určitými spôsobmi, napr. v určitom rohu, alebo strede znamenalo rôzne správy. Prostredníctvom kariet ľudia často odovzdávali aj rôzne blahoželania alebo skryté správy.

Pri návšteve sa ako dôkaz prítomnosti nechávali karty na podnose v hale, alebo v salóne svojich hostiteľov. Hostitelia ich uchovávali ako záznamy o svojich návštevníkov.

Dizajn návštevných kariet sa postupne prepracoval a začali sa do nich pridávať aj erby a motívy ako sú srdcia, holubice, zvitky atď. Čím boli karty elegantnejšie a ozdobenejšie, tým boli výraznejšie.

Takéto atraktívne karty sa často odložili aj do rodinných zápiskov. Tento trend položil základ pre budúcu výmenu vianočných a sviatočných pozdravov.

prvé stroje na tlač

OBJAVENIE OBCHODNÝCH KARIET

V Anglicku sa návštevné karty premenili na obchodné karty. Používali sa skôr na obchodné účely a boli úplne odlišné od návštevných kariet. V 18 storočí v Londýne, ešte pred číslovaním ulíc, slúžili obchodné karty aj ako mapy, ktoré zákazníkov nasmerovali na obchodné miesta. Taktiež sa začali používať aj ako reklama a prostriedok výmeny kontaktných informácií.

Obchodné karty obsahovali obchodné meno, adresu a pred číslovaním ulíc aj opis miesta, kde obchod nájdete. Niekedy slúžili aj ako faktúry, doklad o platbe alebo miesto na zaznamenávanie citátov. Prvé Európske obchodné karty boli reprodukciou obchodných značiek. Keď však začali byť ulice číslované, karty sa stali obraznejšími s bohatým popisom tovaru a lepšou ilustráciou.

V tom čase sa noviny ešte len rozvíjali a neboli považované za prostriedky na podporu podnikania. Všetky spoločenské triedy tak mali na propagáciu svojho podnikania obchodné karty.

prvé vizitky

 

VÝHODY TLAČE ZLEPŠILI PREVEDENIE OBCHODNÝCH KARIET

Prvá komerčná tlač sa používala len čierno-bielo. S príchodom chromolitografie sa kartičky začali objavovať aj farebne. Na rozdiel od novín, ktoré boli vytlačené na veľkých lisoch, boli obchodné karty vytlačené na malých tlačiarenských lisoch. Tým boli lacnejšie a rýchlejšie na výrobu.

V roku 1860 sprístupnili prvé tlačiarne verejnosti vzorové knihy, kde si mohli vlastníci firiem vybrať zo širokej škály typov písma. V priebehu nasledujúcich rokov sa karty objavovali všade v obchodoch a inzerovali takmer každý druh výrobku.

Farebná tlač tiež pomohla kartám stať sa skutočnými umeleckými dielami. Ľudia všetkých vekových kategórií zhromažďovali kartičky a ukladali ich do svojich zápisníkov.

Majitelia firiem využili obrovskú popularitu obchodných kariet a vytvorili svoje karty atraktívne a jedinečné, čím zvýšili pravdepodobnosť, že si ich vizitky ľudia odložia.

Tlačiarne začali ponúkať aj predtlačené kartičky so základnými návrhmi, ku ktorým mohol obchodník už len pridať svoje vlastné informácie.

historická vizitka

ZROD MODERNEJ VIZITKY

Obchodné karty sa vyvinuli do nástrojov pre hromadnú reklamu. Podnikatelia, obchodní zástupcovia a rôzni pracovníci potrebovali spôsob, ako sa predstaviť a vymieňať si kontaktné informácie.

Vizitky boli opäť jednoduchým spôsobom ako si vymieňať kontaktné informácie a predstavovať sa. Do dvadsiateho storočia však začala tlačená reklama nahrádzať obchodné karty a bola považovaná za relevantnejšiu. Postupne sa vizitky, ako forma reklamy začali vytrácať.

VIZITKY ZNOVA ZÍSKAVAJÚ POPULARITU A NEUSTÁLE SA VYVÍJAJÚ

Dnes sú vizitky znovu populárne. Ľudia používajú obchodné aj osobné vizitky, ktoré obsahujú len kontaktné informácie. Mnoho podnikateľov má viac ako len jeden druh vizitky. Môžu na nich vytlačiť rôzne informácie pre rôzne segmenty trhu.

Vizitky boli dlhé roky rovnaké, čierny text na bielom podklade. Avšak s technologickým pokrokom sa neustále vyvíjajú, aby boli dostatočne atraktívne a povšimnuteľné vo svete, ktorý je preplnený reklamnými správami. Súčasné vizitky môžu byť papierové, plastové, drevené, tvarované, s fotografiami atď.

Existujú aj digitálne vizitky, alebo vizitky s QR kódom, ktoré spájajú fyzické a digitálne vizitky. S množstvom inovácií a pokročilými technológiami je ľahké sa odlíšiť. Cena moderných vizitiek klesá, zatiaľ čo škála šablón, rozloženia a dizajnu umožňuje každému ľahko navrhnúť a objednať si vlastné vizitky.

Zatiaľ čo si niektorí ľudia myslia, že vizitky sú staromódne alebo už nie sú účelné, sú aj naďalej jedným z najefektívnejších spôsobov, ako sa prezentovať.

Komentáre

Autor:
Lukáš Mikulaško
O mne:
Online podnikateľ, bloger a marketér. Autor knihy "Značka si ty!"
Viac článkov od Lukáš Mikulaško