Kde publikovať PR články

Potrebujete kvalitné PR články? Určite by sme si ešte pred jeho napísaním mali zodpovedať zopár dôležitých otázok:

  • Kto je moja cieľová skupina? Koho chcem PR článkom osloviť? Obsah PR článku totiž musím prispôsobiť cieľovej skupine.
  • Kde bude PR článok uverejnený? Obsah PR článku je potrebné tematicky prispôsobiť aj blogu alebo webu, na ktorom bude publikovaný.

Agentúra ContentPress Vám rada pomôže s výberom správneho média pri publikovaní vašich PR článkov alebo SEO článkov.

Vyberať môžte z viac ako 100 online magazínov a blogov, ktoré sú rôzneho tematického zamerania ale tiež tematicky všeobecného zamerania.

PR články

Čo sú to PR články?

PR články sú jednou z najefektívnejších foriem online marketingu. Ich označenie vychádza z pojmu „public relations“, teda vzťahy s verejnosťou, čo je všeobecná definícia PR.

PR články sú však platené reklamné články s vloženými spätnými odkazmi, ktoré sa publikujú na externé weby. Takéto články sú zamerané na podporu predaja, no neslúžia len čitateľom, ale aj vyhľadávačom pre budovanie organickej návštevnosti webu.

Moderný reklamný článok už nie je len hocijaký text plný kľúčových slov. Internet denne zaplaví množstvo nového obsahu (článkov) a algoritmy vyhľadávačov sú čoraz viac komplexnejšie. Preto je potrebné, aby PR článok spĺňal všetky kritéria pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

Ako vyzerá kvalitný PR článok?

PR články alebo SEO články by nemal byť len suchým a nudným textom v rozsahu 1 normostrany a plné kľúčových slov.

Dnes by skutočne kvalitný PR článok nemal vzniknúť len z dôvodu zaujať vyhľadávač Google ale mal by mať pridanú hodnotu pre samotného čitateľa!

Napíšete PR článok, alebo si ho necháte napísať agentúrou po prípade copywriterom.

Článok má byť samozrejme unikátny. Určite sa vyhnite duplicitnému obsahu.

Hlavne PR článok s aktuálnymi informáciami, pridanou hodnotou pre čitateľa môže uspieť a priniesť požadovaný efekt.

Prečo publikovať PR články?

Chcete optimalizovať firemný web pre vyhľadávače? Potrebujete zvýšiť organickú návštevnosť webstránky? Chcete zlepšiť vaši pozície vo vyhľadávači Gooogle?

Riešením je neustále a organizované získavanie spätných odkazov smerujúcich na vašu stránku alebo eshop.

Efektívnou metódou je práve publikovanie kvalitných PR článkov na správne zvolených médiách.

Ako napísať hodnotný PR článok?

PR článok by nemal mať výhradne reklamný charakter. Mal by skôr predstavovať nenásilnú formu reklamy a čitateľom prvotne poskytnúť nejakú pridanú hodnotu, teda informovať, vzdelávať alebo zabaviť.

Najdôležitejší je tak kvalitný obsah doplnený o reklamné posolstvo pre podporu predaja. Cieľom článku je nechať človeka sa slobodne rozhodnúť a skôr ho ku kúpe motivovať a naviesť.

PR článok tiež obsahuje kľúčové slová, ktoré následne odkazujú na web inzerenta. Mal by však obsahovať maximálne 2-3 odkazy, aby článok vyzeral prirodzene a nenútene a to nie len pre čitateľa, ale aj vyhľadávač.

Každý PR článok by mal byť písaný pre určitú cieľovú skupinu a tematiku, ktorú chce klient propagovať. Keďže sa PR články publikujú na externé weby, je potrebné oslovovať svoju cieľovú skupinu tam, kde je to pre nich prirodzené. Teda na tematicky podobné weby vášmu webu, pretože aj pre Google je najdôležitejšia relevantnosť.

Napríklad ak máte e-shop s dámskym oblečením, bolo by zrejme kontraproduktívne písať a publikovať PR článok na technologický magazín.

Nikto by ho zrejme nečítal a aj vyhľadávače by ho registrovali ako nerelevantný, čím by ho penalizovali.

Výhoda PR článkov – linkbuilding

Napísanie PR článku je len prvý krok. Článok je potrebné aj šíriť, čo otvára najväčšiu výhodu PR článkov a to získavanie spätných odkazov – linkbuilding.

Linkbuilding má obrovský vplyv na SEO – optimalizáciu webu pre vyhľadávače (Google).

Ide o tzv. off-page SEO, teda optimalizáciu mimo vášho webu, ktorá vylepšuje organické (neplatené) pozície vo vyhľadávaní. V praxi je to proces získavania spätných odkazov z iných, tematicky vhodných webov smerujúcich na ten váš.

Pre SEO sú spätné odkazy jednou z najlepších možností, ako budovať lepšie pozície vo vyhľadávaní. Určujú totiž váš pagerank, teda hodnotenie vo vyhľadávaní a čím je vyššie, tým sa zvyšuje aj návštevnosť webu.

Hodnota PR článku

Google vyhodnocuje najlepšie tie weby, na ktoré je odkazované najviac a to z čo najsilnejších a tematicky relevantných webov.

Takto odkazovaný web je vo vyhľadávači posúvaný na najvyššie priečky, pretože ho vyhodnotí ako dobrý zdroj informácií.

Každý odkaz smerujúci na váš web vyhľadávací robot vyhľadávačov ohodnotí a na základe výsledných parametrov vás posúva vyššie, alebo nižšie.

Čím je web stránka kvalitnejšia, tým je hodnotnejší aj spätný odkaz na nej, navyše ak spĺňa relevanciu a naopak.

Akým chybám sa vyhnúť pri písaní a publikovaní PR článkov

Google dokáže nielen odmeňovať ale aj penalizovať, teda vo vyhľadávaní posúvať nižšie a v najhoršom prípade z výsledkov vyhľadávania úplne odstrániť – dostanete sa na čiernu listinu.

Pri PR článkoch je potrebné, aby bol každý článok unikátny, čiže originálny a nie odkopírovaný alebo duplicitný. Duplicitný text Google penalizuje tak, že ho vo vyhľadávači odsunie nadol alebo ho nezobrazí vôbec a zobrazí len ten originálny.

Rovnako dôležitá je pri PR článkoch relevantnosť (tematickosť) webov, kde sú publikované. Ak na váš web odkazuje tematicky podobná stránka, vyhľadávače vás budú vnímať hodnotnejšie, čo platí aj naopak.

V neposlednom rade netreba zabúdať na všeobecne zaužívanú pravdu, že kvalita poráža kvantitu. Jeden silný spätný odkaz mesačne vie byť užitočnejší ako 10 slabých odkazov z rôznych pofiderných stránok a katalógov.

Dôležité je venovať sa PR článkom systematicky a dlhodobo.

Začnite s PR článkami a linkbuildingom u nás

Získanie čo najvyšších organických pozícii vo vyhľadávači je dlhodobý proces, no o to trvácnejší. Vyžaduje si to však odborné informácie a skúsenosti, preto sa obráťte na odborníkov.

Prvý krok ešte pred samotnými PR článkami a linkbuildingom je vyriešiť interné SEO, teda on-page.

To znamená kvalitne vyplnený obsah na webe, nadpisy, popisy obrázkov, optimalizácia médií, rýchlosť načítania webstránky, duplicitný obsah a podobne. Až potom je dobré začať riešiť publikovanie PR článkov a zbieranie spätných odkazov.

Práve na vyplnený obsah na vašom webe môžu následne PR články odkazovať, čím sa ešte zvyšuje ich účinnosť vo vyhľadávaní.

Ako píšeme PR články a zbierame spätné odkazy

Nie je PR článok ako PR článok. Samotný proces tvorby článku je dlhší ako sa na prvý pohľad môže zdať. Copywriter (človek, ktorý tieto články píše)

sa musí stať „odborníkom“ na potrebnú oblasť za krátky čas, aby zistil čo najviac informácii.

Následne si to vyžaduje dávku kreativity a znalosti predaja či základov psychológie. Nehovoriac o štylistickom a gramatickom upravení článku.

Každý napísaný PR článok u nás je originálny a vychádza z cieľovej skupiny, pre ktorú je tematicky písaný. Zameriavame sa na kvalitný obsah s pridanou hodnotou, aby čitateľovi niečo dal.

Článok tiež musí mať lákavý nadpis a celkovú prehľadnosť, aby čitateľa motivoval a nie odrádzal. Najprv mu poskytneme hodnotu a potom mu otvárame možnosť pre kúpu.

Vieme, že spätné odkazy je potrebné zbierať systematicky, preto vždy vytvoríme plán a určitý harmonogram.

Viac ako 200 web stránok a magazínov v našom portfóliu

Disponujeme portfóliom viac ako 200 webov a magazínov rôzneho ale aj všeobecného zamerania, na ktoré PR články publikujeme.

Vyberáme však len tematicky vhodné weby a publikované články z webu nikdy nezmiznú, takže ide o trvalý spätný odkaz.

Google pozitívne vyhodnocuje aj responzívnosť a zabezpečenie webu, čo naše weby spĺňajú.

PR články a linkbuilding je tak pre SEO veľmi dôležitý a bez neho nikdy nedosiahnete úplný potenciál. Najdôležitejšie je tvoriť kontinuálne nové články a zbierať vždy nové a hodnotné odkazy z tématických web stránok.

Chcem publikovať PR články

Potrebujete Publikovať PR článok? Rýchlo, lacno ale hlavne aby mal a priniesol takýto článok efekt?

Reklamná agentúra ContentPress spravuje široké portfólio online magazínov a blogov, kde je možné publikovať vami dodané PR články.

V prípade záujmu o napísanie alebo publikovanie PR článku nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára, telefonicky alebo emailom.