trendy v reklame

Trendy v reklame, ktoré fungujú a mali by ste ich poznať

Nové trendy v reklame Trendy v reklame sa vyvíjali pomaly z tlačenej reklamy a televíznych spotov na nové premyslené marketingové stratégie. Tie dnes zahŕňajú QR kódy, co-branding, obsahový marketing, PPC kampane a chat botov. Zatiaľ čo tlač a televízia sú neustále v reklamnom priemysle, nové technológie otvárajú ďalšie možnosti, ako osloviť spotrebiteľov. Pre firmy a…