webčo je to UI dizajn

Viete, čo je to UI?

Premýšľali ste už niekedy o tom čo sa v počítači udeje keď kliknete na akúkoľvek ikonu alebo tlačidlo? Väčšinou sa v milisekunde niečo zmení, spustí, zastaví alebo prejde do iného režimu. Či už používate Mac alebo Windows každý takýto úkon svoje vlastné pomenovanie a zaužívanú ikonu.

Nebolo tomu vždy tak. V minulosti sa počítače ovládali jedine programovacím jazykom, takže každému jednoduchému úkonu predchádzalo zadanie kódu.

 

Revolúcia v užívateľskom rozhraní

Revolúciu spustila v roku 1981 spoločnosť Xerox, keď na trh uviedla počítač s úplne prvým prepracovaným grafickým užívateľským rozhraním, teda GUI (Graphical User Interface).

Každá funkcia tak mala svoju reprezentujúcu ikonu, tlačidlo alebo kurzor. Nové boli prekrývajúce sa okná, skrolovacie šípky a otváracie menu. Tieto nástroje sprístupnili počítače širokej verejnosti a tým sa tiež skvalitnila ich užívateľská skúsenosť, teda UX.

UI zahŕňa všetky grafické a textové rozhrania (napr. ikony a tlačidlá), ktoré používame pri interakcii s počítačom a webovými aplikáciami.

 

UX v spolupráci s UI

Užívateľské rozhranie (UI), je jedna zo zložiek užívateľskej skúsenosti (UX). UI dopĺňa celkový dojem z UX. UI je vizuálna a informatívna časť počítača alebo webovej aplikácie, respektíve všetko to, s čím užívateľ prichádza do styku pri jej používaní. UI dizajnéri zodpovedajú za konzistentný formát stránky ktorý bol najskôr vypracovaný UX dizajnérom.

V skratke, UI je dobre zvládnuté keď je stránka jednotná a jednoducho pochopiteľ.

 

 

V neposlednom rade UI zahŕňa aj zobrazovanie a štylizáciu rôznych chýb, pokynov, oznámení a varovných správ.

 

Osem zlatých pravidiel Bena Shneidermana

Ben Shneiderman je Americký počítačový vedec a profesor na Marylandskej Universite. V jeho populárnej knihe Dizajn užívateľského rozhrania: Stratégia pre efektívnu interakciu človeka s počítačom , Shneiderman uvádza osem dôležitých pravidiel UI dizajnu:

 

1. Usilujte sa o konzistenciu

Jednotnosť v dizajne sa zaručí pomocou známych ikon, farieb, hierarchie menu, výziev na akciu a postupe pri rôznych úkonoch. Dobrým príkladom je horné navigačné menu na Apple Mac OS, ktoré ostalo rovnaké od roku 1980. Užívateľ má tak o dôvod viac ostať značke alebo systému verný, keďže nestráca čas študovaním manuálu pri jednoduchých úkonoch.

 

2. Umožnite užívateľom používať skratky

S nárastom používania softvérových systémov prichádza aj požiadavka na rýchlejšie spôsoby plnenia úloh. Známe sú napríklad klávesové skratky ktoré umožnia užívateľom rýchle a jednoduché ovládanie softvéru.

 

3. Ponúknite informatívnu spätnú väzbu

Používateľ by mal pri každom úkone vedieť kde sa nachádza a čo sa deje. Pre každú akciu by mala byť poskytnutá vhodná, ľudsky čitateľná spätná väzba.

  • Dobrým príkladom je zelené označenie správne vyplnených textových polí alebo zvýraznené číslo aktuálnej strany pri procese vypĺňania viacstránkového dotazníka.
  • Zlým príkladom je zobrazenie výstražnej správy ktorá je napísaná v softvérovom jazyku ktorému rozumie iba počítačový expert.

 

4. Uistite užívateľov o úspešnosti ich úkonov.

Nenechajte Vašich užívateľov v neistote. Dajte im vedieť že ich objednávka pri online nákupe bola riadne spracovaná. Vystavte im online faktúru a poďakujte sa za dôveru vo Váš internetový obchod.

Pri vypĺňaní rôznych dotazníkov a formulárov užívatelia ocenia správu ako „Ďakujeme, Vaše odpovede boli….. V užívateľovi to vzbudzuje pocit úplnosti a dôvery vo Váš business.

 

5. Ponúknite jednoduché a taktné riešenie chýb

Užívatelia neradi počujú že sa mýlia. Každý systém by mal byť navrhnutý tak, aby sa predišlo väčším chybám. Ak sa však chyba vyskytne, uistite sa že používateľ má okamžite k dispozícii jednoduché a intuitívne pokyny k jej riešeniu.

Dobrým príkladom je označenie textových polí na ktoré používatelia pri vyplňovaní online formulára zabudli.

 

 

6. Umožnite “krok späť

Umožnite užívateľom vrátiť sa o krok späť kedykoľvek je to potrebné. Táto funkcia zmierňuje pocit napätia u užívateľa, pretože si je vedomí že každá zle zadaná informácia sa môže rýchlo a jednoducho napraviť.

 

7. Pocit kontroly

Dajte svojím užívateľom pocit úplnej kontroly nad udalosťami vyskytujúcimi sa v dialógovom okne. Umožnite im aby boli iniciátormi každej zvolenej akcie. Takéto dialógové okno sa objaví napríklad pri zatváraní rôznych aplikácií. Počítač sa Vás opýta či aplikáciu chcete skutočne ukončiť alebo ostať v programe.

 

8. Znížte zapájanie krátkodobej pamäte u užívateľa

Ľudská pozornosť je obmedzená. Štúdie dokázali že naša krátkodobá pamäť je schopná zachovať si len päť položiek s ktorými sme naposledy pracovali.

Napríklad, formát otázok s výberom možností je uprednostňovaný pred otázkami kde je potrebná priama odpoveď. Výber možností totiž vyžaduje len rozpoznať správnu odpoveď a nie si ju skutočne pamätať.

UI by preto malo byť prispôsobené tomuto faktu<